Radionice

Kroz interaktivan rad tokom radionica postaćete svesni šta možete bolje i drugačije. Kako Vi mentalno funkcionišete, a kako ljudi u Vašem okruženju. Kako komunicirati lakše i jasnije sa drugima, zatim kako smanjiti stres u par koraka i kako izbeći stresne situacije.

A čemu sve to? Tako razvijate sebe, umete bolje da razumete druge i manje vremena provodite u stresnim situacijama. Naučićete tehnike kako sebe brzo da izvedete iz stresnog stanja, kako da povratite enegriju i napunite svoje baterije.

Kratke forme, 60 – 90 minuta.

Coaching sesije

Ukoliko postoje neke lične situacije i stanja koje ne želite da delite sa grupom ili Vam više prija rad 1 na 1, nudimo Vam individualni rad putem coaching sesija. Coaching je proces podrške i usmeravanja pojedinca i timova da identifikuju svoje ciljeve, prepreke i resurse i da razviju strategije za postizanje željenih rezultata, a uz korišćenja različite tehnike i veština.

COACHING SESIJE:

  • - INDIVIDUALNE 1 NA 1
  • - TIMSKE

Trajanje sesije, 60-90 minuta

Treninge

Tokom treninga upoznaćete se sa teorijom, a pomoću konkretnih primera i vežbi daćemo Vam neophodne alate – tehnike i veštine, koji će Vam poslužiti u svakodnevnim situacijama da smanjite učestalost stresnih situacija ili da skratite dejstvo stresa.

Takođe, bavimo se komunikacionim modelima koji služe za izbegavanje nesporazuma i konflikata prilikom komunikacije. Zatim, nudimo vam proverene tehnike upravljanja vremenom i navikama, efikasnošću i fokusom.

Možemo kreirati i posebne, tematske treninge u zavisnosti od potreba klijenata i oblasti koju želi da unapredi poput: prodaje, kompanijske kulture, pregovaranja, komunikacije unutar timova i druge.

Duže forme, 3 – 5 sati.

Pročitajte naše najnovije postove

U SLUŽBI VAŠEG BOLJEG ŽIVOTA, Natalija & Igor!